Urządzenie do mierzenia prędkości wiatru to:

Urządzenie do mierzenia prędkości wiatru to:
anometr
echosonda
radar wiatrowy