Taki znak należy omijać od strony koloru:

Taki znak należy omijać od strony koloru:
czerwonego
białego
dowolnie