Statek żaglowy ma pierwszeństwo przed:

Statek żaglowy ma pierwszeństwo przed:
statkiem o długości 12 metrów poruszającym się na silniku
statkiem o długości 21 metrów poruszającym się na silniku
statkiem o długości 10 metrów stojącym na kotwicy