Refapatent to:

Refapatent to:
linka do refowania
urządzenie służące do obracania bomu w celu nawijania na niego żagla
linka do refowania