Kluza, półkluza służy do:

Kluza, półkluza służy do:
przeciągania fałów
mocowania odbijaczy
prowadzenia lin cumowniczych