Brzegi żagla to liki noszące odpowiednie nazwy:

Brzegi żagla to liki noszące odpowiednie nazwy:
lik przedni, lik dolny, lik przeciwprotokątny
lik przedni, lik dolny, lik wolny
lik przedni, lik przy bomie, lik wolny