Egzamin próbny ZJ

Egzamin teoretyczny na patent Żeglarz Jachtowy to test składający się  z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie osoba przystępująca do egzaminu ma 90 minut.

Test jest zaliczony kiedy uzyskamy 65 pkt.

 

Jachty balastowe maksymalny moment prostujący osiągają przy kącie:
około 90 stopni
około 45 stopni
około 150 stopni
Część masztu od salingu do topu masztu nazywana jest:
gaflem
lugrem
stengą
Cuma zamocowana na dziobie jachtu wychodząca na nabrzeże przed jacht to:
cuma dziobowa
brest dziobowy
szpring dziobowy
Jacht zmienia kurs z baksztagu do półwiatru tego samego halsu. Mówimy wtedy o:
odpadaniu
ostrzeniu
halsowaniu
Wiatr pozorny jachtu płynącego kursem fordewind jest:
większy od wiatru rzeczywistego
mniejszy od wiatru rzeczywistego
równy wiatrowi własnemu
Przedstawiony poniżej znak oznacza:
zakaz używania kotwic admiralicji
zakaz przewożenia kotwic na pokładzie
zakaz kotwiczenia
Sygnałem wzywania pomocy na morzu, nadawanym prze radiotelefon jest:
na pomoc
ratunku
mayday
Sygnał dźwiękowy „zmieniam swój kurs w prawo” to:
dwa krótkie sygnały
jeden długi sygnał
jeden krótki sygnał
Urządzenie zapewniające rozruch ręczny silnika nosi nazwę:
manetki
kolumny
szarpanki
Róg żagla do którego przywiązujemy halslinkę to:
róg szotowy
róg halsowy
róg fałowy
Nadmierne wybranie żagli powoduje:
zwiększenie siły przechylającej, zmniejszenie siły ciągu
zwiększenie prędkości, zmniejszenie dryfu
zmniejszenie dryfu, zwiększenie siły ciągu
Główna belka konstrukcyjna jachtu to:
stępka
podłużnica
wręgi
Szpigat to:
otwór w pokładzie zapewniający wentylację
końcówka masztu
otwór w różnych elementach kadłuba umożliwiający swobodny przepływ wody
Siła aerodynamiczna powstająca na żaglu składa się z następujących elementów:
siły ciągu i siły przechylającej (dryfu)
siły ciągu i siły oporu
siły dryfu i siły bocznego oporu
Jak nazywa się tył jachtu?
achterdek
rufa
fordek
Jak nazywa się okucie do którego mocujemy sztag?
sztagownik
podwięź burtowa
knaga
Cumulusy to chmury:
zwiastujące dobrą pogodę
zapowiadające szkwały
zapowiadające mgły
Światło rufowe statku świeci w kolorze:
zielonym
białym
czerwonym
Ostrzeżenia przed sztormem wydawane są jeśli przewidywany wiatr będzie miał siłę:
6B
5B
8B
Pierwszą czynnością po wywróceniu jachtu jest:
sprawdzenie stanu Załogi
zabezpieczenie jachtu przed obrotem masztem w dół
zabezpieczenie osprzętu i wyposażenia ruchomego przed zaginięciem
Szpring rufowy na jachcie prowadzony jest:
od rufy w kierunku dziobu jachtu
od rufy, prostopadle do pomostu
od dziobu do rufy jachtu
Gdy jacht morski zaczyna nabierać wody, opuszczenie jachtu może nastąpić:
w każdej chwili i każdy indywidualnie decyduje o opuszczeniu jachtu
w wyniku przeprowadzonego głosowania, większość decyduje
jedynie na wyraźne polecenie Kapitana albo osoby kierującej akcją ratowniczą
Nawietrzność jachtu możemy wywołać poprzez:
wyluzowanie grota, wyluzowanie foka
pochylenie masztu do przodu
zrzucenie foka, wybranie grota
Wimpel to:
chorągiewka na topie masztu wskazująca kierunek wiatru
nić używana do szycia żagli
nitka przyczepiona do want, określająca poziom wilgotności
Jak nazywa się lina wszyta w lik żagla, która zapobiega rozciąganiu się tkaniny i służy jako pomoc przy mocowaniu żagli?
reflina
halslinka
liklina
Zęza to:
rodzaj żagla przedniego
zagłębienie w pokładzie, w którym przebywa Załoga podczas żeglugi
najniżej położona część jachtu
Statek poruszający się jednocześnie na żaglach i na silniku traktowany jest jako:
statek o napędzie mechanicznym
statek o napędzie żaglowym
statek o ograniczonej zdolności manewrowej
Schowek na rufie to:
achterdek
kokpit
achterpik
Przestrzeń pod podłogą gdzie może gromadzić się woda z przecieków, bądź nieszczelności dolnej części kadłuba to:
bakista
zęza
jaskółka
Zagłębienie w dnie rzeki to inaczej:
bród
zwara
ploso
Po której stronie względem tej boi znajduje się niebezpieczeństwo:
na wschód od boi
na północ od boi
na zachód od boi
Pomieszczenie, gdzie usytuowana jest toaleta na jachcie to:
kingston
mesa
kambuz
Którą burtą należy podejść do człowieka jachtem odkrytopokładowym?
zawietrzną
nawietrzną
rufą
W czasie szkwału wiatr pozorny:
zmieni kierunek na bardziej ostry
zmieni kierunek na bardziej pełny
nie zmieni kierunku
Po wejściu na mieliznę, znajdującą się na naszej zawietrznej, przy silnym wietrze, pierwszą czynnością powinno być:
zrzucenie żagli i rzucenie kotwicy
podniesienie miecza i przechylenie jachtu
wzywanie pomocy i ewakuacja załogi
Co to jest „odpadanie” jachtu?
zmiana kursu jachtu z pełniejszego na ostrzejszy
zmiana kursu jachtu z ostrzejszego na pełniejszy
przechylanie jachtu po wpływem wiatru
Kat martwy i kąt graniczny:
to takie same wartości ale mają różne nazwy
kąt martwy jest równy sumie dwóch katów granicznych
nie ma żadnej zależności między nimi
Lina olinowania stałego biegnąca od topu masztu do rufy to:
wanta
achtersztag
sztag
Podczas nalewania paliwa do zbiornika nie wolno:
pić napojów chłodzących
palić ognia
rozmawiać
Jak nazywa się główny żagiel na jachcie typu slup?
grot
fok
bezan
Która z poniższych odpowiedzi zawiera tylko elementy drobnego osprzętu pokładowego?
kluza, półkluza, podwięź wantowa, sztagownik
krawat, cuma, rzutka, fał
pokładnik, wzdłużnik, forpik
Żeglugowe znaki nakazu mają formę:
kwadratowej białej tablicy z czerwoną obwódką
prostokątnej tablicy w kolorze czerwonym z białą obwódką
okrągłej białej tablicy z czerwoną obwódką
Refapatent to:
linka do refowania
urządzenie służące do obracania bomu w celu nawijania na niego żagla
linka do refowania
Trajsel to:
rodzaj żagla sztormowego stawianego w miejscu grota
rodzaj przedniego żagla przeznaczonego na słabe wiatry
rodzaj żagla mocowanego na bukszprycie
Lik przedni foka mocujemy do:
sztagu
podwięzi
bomu
W przypadku omdlenia należy:
rozpocząć masaż serca
ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i dostarczyć świeżego powietrza
użyć defibrylatora
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem ostrzega nas przed wiatrem o sile:
6B
8B
7B
Przy wiatrach słabych żagle powinny być:
całkowicie wyluzowane
bardziej płaskie
bardziej wybrzuszone
Trymowanie żagli polega na:
właściwym ustawianiu żagli względem wiatru
zmienianiu żagli
postawieniu żagli
EPIRB na jachcie morskim to:
urządzenie do komunikacji pomiędzy statkami
urządzenie do pobierania prognoz pogody
urządzenie do wzywania pomocy
Co należy zrobić w przypadku załamania się pogody?
pozostawić w kokpicie dwie osoby do obserwacji, reszta może iść pod pokład
całą Załogę ubrać w kamizelki ratunkowe, nakazać im pozostanie pod pokładem
całą Załogę ubrać w kamizelki ratunkowe, nakazać im pozostanie w kokpicie i pozamykać wszystkie klapy na jachcie
Fał to:
lina służąca do manewrowania jachtem
lina służąca do stawiania żagla
lina służąca do holowania jachtu
Osobie z udarem cieplnym należy:
przyłożyć zimne okłady na kark, głowę i podać chłodne napoje
okryć ją kocem i przenieść w chłodne miejsce
zapewnić jej odpoczynek
Przedstawiony poniżej znak oznacza:
nakaz nieprzekraczania prędkości 12 km/h
zakaz cumowania w odległości 12 metrów od znaku
wysokość przęsła mostu 12 metrów od lustra wody
Gwałtowny spadek ciśnienia atmosferycznego oznacza:
nadejście słonecznej pogody
załamanie pogody (deszcz, silny wiatr)
brak jakichkolwiek zmian
Na wodach śródlądowych za działania ratownicze odpowiada:
SART
WOPR
TOPR
Kokpit to:
przestrzeń wypornościowa kadłuba
miejsce przeznaczone dla Załogi jachtu
pomieszczenie jachtu w którym przechowujemy odbijacze
Dysza jest to zjawisko polegające na:
zwiększeniu prędkości wiatru w wyniku przejścia strumieni powietrza przez zwężenie
zwiększenie prędkości wiatru poprzez występujące na niebie chmury cirrus
zwiększenie prędkości wiatru w wyniku żeglowania po zawietrznej stronie wyspy
Nie przymocowane do sztagu liki foka to:
lik dolny i przedni
lik dolny i wolny
lik przedni i wolny
Sygnał dźwiękowy „nie mogę manewrować” to:
cztery krótkie dźwięki
seria podwójnych krótkich dźwięków
jeden bardzo długi dźwięk
„Przebranie żagli” powoduje:
zwiększenie prędkości jachtu i zmniejszenie dryfu
zwiększenie prędkości jachtu i zmniejszenie dryfu
zmniejszenie prędkości jachtu i zwiększenie dryfu
Jachtu nie przymocujemy do pomostu za pomocą:
szpringu
brasu
brestu
Wielkość siły aerodynamicznej zależy m.in. od:
długości jachtu
wielkości żagla
wielkości kąta martwego
Co oznacza ten znak:
miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu
przebieg szlaku żeglownego przy lewym brzegu
zezwolenie na wejście lub przejście
Żagle pracują najlepiej, gdy:
są wybrane do granicy łopotu
są wybrane do osi jachtu
są ustawione pod katem 45 st do osi jachtu
Stalowe ucho wzmacniające końcówkę liny to:
kausza
kipa
kluza
Spinaker to:
żagiel stawiany przy silnym bajdewindzie
najniższy punkt na jachcie
żagiel przedni stawiany przy kursach pełnych
Do opisania siły wiatru stosujemy skalę:
Pedersena
rumbową
Beauforta
Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego to:
SOLAS
IALA
WOPR
Po prawidłowym postawieniu grota, jego róg halsowy znajduje się:
przy noku bomu,
przy pięcie bomu
przy topie masztu
Może być zaciskowa, szczękowa lub zwykła:
kluza
szekla
knaga
Do zwiększenia kąta między olinowaniem stałym a osią masztu służą rozpórki zwane:
wystrzałem
salingiem
fokmasztem
Jednostka jednego węzła to:
kilometr na godzinę
mila morska na godzinę
kabel morski na godzinę
Przegłębienie kadłuba jachtu na dziób powoduje:
zwiększenie nawietrzności jachtu
zmniejszenie nawietrzności jachtu
nie wpłynie na nawietrzność jachtu
Sprawność układu chłodzenia w silniku zaburtowym sprawdzamy w następujący sposób:
przykładając dłoń do obudowy silnika
patrząc czy wypływa woda z otworu kontrolnego obiegu wody chłodzącej silnik
nasłuchując pracy silnika