Egzamin próbny ZJ

Egzamin teoretyczny na patent Żeglarz Jachtowy to test składający się  z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie osoba przystępująca do egzaminu ma 90 minut.

Test jest zaliczony kiedy uzyskamy 65 pkt.

 

Gaśnicą pianową nie wolno gasić:
otwartego ognia
urządzeń elektrycznych
elementów drewnianych
Wiatr pozorny jachtu płynącego kursem fordewind jest:
większy od wiatru rzeczywistego
mniejszy od wiatru rzeczywistego
równy wiatrowi własnemu
Wanta, która zamocowana jest pod salingiem to:
wanta kolumnowa
wanta topowa
wanta fałowa
Co oznacza ten znak:
miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu
przebieg szlaku żeglownego przy lewym brzegu
zezwolenie na wejście lub przejście
Halslinka to:
linka mocująca róg halsowy do pięty bomu
linka mocująca róg szotowy do noku bomu
linka napinająca lik wolny żagla
Co oznacza taki układ świateł?
mały statek o napędzie mechanicznym widoczny od strony dziobu
statek o długości powyżej 50 m widoczny od strony rufy
mały statek o napędzie żaglowym widoczny od strony dziobu
Wanta, która biegnie od topu masztu do burty to:
wanta kolumnowa
wanta topowa
stenwanta
Światło rufowe statku świeci w kolorze:
zielonym
białym
czerwonym
Punkt przyłożenia siły aerodynamicznej to:
środek ożaglowania
środek bocznego oporu
środek siły ciągu
Saling to:
określenie oznaczające rodzaj żeglugi
rodzaj drzewca poprawiającego pracę want
rodzaj żagla
Wimpel to:
chorągiewka na topie masztu wskazująca kierunek wiatru
nić używana do szycia żagli
nitka przyczepiona do want, określająca poziom wilgotności
Sprawność układu chłodzenia w silniku zaburtowym sprawdzamy w następujący sposób:
przykładając dłoń do obudowy silnika
patrząc czy wypływa woda z otworu kontrolnego obiegu wody chłodzącej silnik
nasłuchując pracy silnika
Jednostka prędkości – jeden węzeł to:
jedna mila morska na godzinę
10 kilometrów na godzinę
2 kable na godzinę
112,5 stopnia to sektor kątowy światła:
burtowego
rufowego
masztowego
Jaki rodzaj żagla znajdziesz na jachcie typu slup?
rozprzowe
marconi - bermudzkie
rejowe
Jak nazywa się wzmocniony pas żagla, położony równolegle do bomu, w którym umieszczone są remizki z przewleczonymi reflinkami:
lik
refbanta
lik wolny
Trajsel to:
rodzaj żagla sztormowego stawianego w miejscu grota
rodzaj przedniego żagla przeznaczonego na słabe wiatry
rodzaj żagla mocowanego na bukszprycie
Katamaran to jacht zbudowany z:
jednego kadłuba
trzech kadłubów
dwóch kadłubów
Stopień wodny na rzece to:
pirs
wręga
jaz
Jak poprawnie wyłączyć silnik zaburtowy?
zamknąć dopływ paliwa
wcisnąć przycisk przerywacza zapłonu lub zerwać zrywkę
wyjąć silnik z wody
Róg żagla do którego przywiązujemy halslinkę to:
róg szotowy
róg halsowy
róg fałowy
Jak nazywają się liny do stawiania żagli?
sztagi
fały
szoty
Fordewind to kurs, przy którym odczuwamy wiatr wiejący:
skośnie od rufy jachtu
prostopadle do osi jachtu
dokładnie od rufy jachty
Pełzacz to:
plastikowy element służący do mocowania grota do masztu
element służący do mocowania foka
napinacz liku wolnego
Akcja ratownicza w zakresie ratowania życia na wodach śródlądowych lub morskich jest:
odpłatna
nieodpłatna
odpłatna, jeśli zdarzenie spowodowane jest przez sternika
Na wodach śródlądowych za działania ratownicze odpowiada:
SART
WOPR
TOPR
Płynąc zgodnie z kierunkiem szlaku na rzece będziesz płynął:
w górę rzeki
w dół rzeki
w stronę źródła rzeki
Flagsztok to:
rodzaj liny
rodzaj urządzenia cumowniczego
rodzaj drzewca do którego mocowana jest bandera
Z której burty podnosi się człowieka, który wpadł do wody?
zawietrznej
nawietrznej
w zależności od rodzaju jachtu na którym jesteśmy
Sztaksle to:
wszystkie modele żagli, które są mocowane na sztagu w części dziobowej jachtu lub sztagu pomiędzy masztami
tylne żagle w jachcie typu slup
mocowanie sztagowników
Biegi w silniku zaburtowym należy zmieniać według następującej zasady:
szybko przełączamy bieg "naprzód" na bieg "wsteczny" nie przejmując się pozycją "neutral"
zmianę biegów dokonujemy na najwyższych możliwych obrotach
zmiana biegów następuje według schematu: zmniejszamy obroty na minimalne, bieg w pozycji "neutral", następnie wrzucamy bieg "naprzód" lub "wsteczny" w zależności od sytuacji
Szkielet jachtu w płaszczyźnie poprzecznej wzmacniają:
gretingi
kilson
wręgi
Jacht płynie kursem fordewind w taki sposób, że fok jest na lewej burcie a grot po prawej burcie. Jakim halsem płynie jacht?
prawym
lewym
nie można określić halsu
Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego to:
SOLAS
IALA
WOPR
Przechył powoduje:
powstanie momentu prostującego wywołanego parą sił: ciężkości i wyporu
powstanie dużych oporów na płetwie sterowej
przesunięcie środka ożaglowania
Środek asekuracyjny:
zabezpieczenia przed utonięciem w każdych warunkach
utrzymuje człowieka na powierzchni i podtrzymuje nieprzytomnemu głowę na powierzchni
utrzymuje człowieka na powierzchni, nie zapewniając podtrzymania głowy na powierzchni
Odbicia wiatru najczęściej występują na akwenach:
całkowicie osłoniętych
otoczonych lasem lub wysokim brzegiem
wszystkich
Fał to:
lina służąca do manewrowania jachtem
lina służąca do stawiania żagla
lina służąca do holowania jachtu
Sygnał dźwiękowy „moje maszyny pracują wstecz” to”
cztery krótkie dźwięki
trzy długie dźwięki
trzy krótkie dźwięki
Roler foka to
urządzenie, które umożliwia zwijanie i rozwijanie żagla
urządzenie do naprawiania podartego żagla
pokrowiec na żagiel
Na znakach kardynalnych występują kolory:
biały i czerwony
biały i czarny
żółty i czarny
Metalowe słupki i stalówki zamocowane na pokładzie jachtu chroniące załogę przed wypadnięciem za burtę to:
handrelingi
sztormrelingi
brasy
Stojąc w porcie chcesz zarefować żagle (spodziewasz się silnych szkwałów). Jaka jest kolejność czynności?
kolejność czynności jest nieistotna
wiąże się tylko reflinki
wybieram wysokość refu, mocuję refhals przy pięcie bomu, potem mocuję refszkentlę przy noku bomu (naciągając żagiel przy liku dolnym) a na koniec obwiązuje reflinki wokół bomu (zachowując odrobinę luzu pomiędzy reflinką a bomem)
Banta to:
wzmocnienie pokładu
popularna nazwa okucia pokładowego służącego do mocowania want
wzmocnienie żagla
Co to jest SAR?
morska i śródlądowa służba alarmowa i ratownicza
służba alarmowa i ratownictwa na akwenach śródlądowych
morska służba poszukiwania i ratownictwa
Która z poniższych odpowiedzi zawiera tylko elementy drobnego osprzętu pokładowego?
kluza, półkluza, podwięź wantowa, sztagownik
krawat, cuma, rzutka, fał
pokładnik, wzdłużnik, forpik
Do mocowania cumy na nabrzeżu służy:
stenga
poler
segars
Co to jest sztrandowanie?
rzucenie kotwicy z rufy podczas podchodzenia do brzegu
płynięcie na silniku pod wiatr podczas sztormu
wpłynięcie jachtem na mieliznę lub brzeg
Budowla hydrotechniczna umożliwiająca pokonanie różnicy poziomu wody między dwoma zbiornikami wody to:
jaz
śluza
przepławka
Jak nazywa się czubek masztu?
pik
garda
top
Statek na silniku o długości do 7m, rozwijający prędkość do 10km/h powinien w nocy pokazywać:
jedno żółte światło na maszcie
jedno białe światło na maszcie
dwa białe światła na maszcie
Co oznacza skrót RKO?
ratuj każdą osobę
resuscytacja krążeniowo- oddechowa
rana kości oczodołu
Szkentla to linka łącząca żagiel z:
nokiem bomu
piętą bomu
topem masztu
Podczas przechodzenia frontu ciepłego możemy zauważyć:
brak chmur na niebie
chmury cumulus
chmury warstwowe dające ciągły opad deszczu
W jaki sposób zasygnalizujesz niebezpieczeństwo zderzenia?
jeden długi dźwięk i jeden krótki dźwięk
powtarzane długi dźwięki
seria bardzo krótkich dźwięków
Po której stronie względem tej boi znajduje się niebezpieczeństwo:
na wschód od boi
na północ od boi
na zachód od boi
Pozycja HELP:
ułatwia zauważenie rozbitka
podwyższa "pływalność" rozbitka
opóźnia utratę ciepła
Jacht posiadający jeden maszt i dwa żagle to:
jol
ket
slup
Dla jakiego kursu względem wiatru, kierunek i zwrot wiatru rzeczywistego i pozornego są takie same?
baksztag
fordewind
półwiatr
Butla gazowa na jachcie powinna znajdować się:
na zewnątrz jachtu w specjalnej bakiście
wewnątrz jachtu pod kuchenką
nie ma znaczenia gdzie będzie się znajdować
Greting to:
rodzaj podnoszonej podłogi na jachcie
belka konstrukcyjna jachtu
schowek na jachcie
Znak ten oznacza przejście pod przęsłem mostu:
w obu kierunkach
w jednym kierunku
zakaz przejścia
Którą kotwicę najczęściej stosuje się na śródlądowych jachtach żaglowych:
kotwica monachijska
kotwica Andersona
kotwica Danfortha
Butla gazowa na jachcie powinna znajdować się ze względów bezpieczeństwa:
wewnątrz jachtu
na zewnątrz jachtu
nie ma to znaczenia
Dokument o nazwie MPZZM reguluje:
zasady kotwiczenia w strefach parków krajobrazowych
zasady wyposażenia statków w środki ratunkowe
zasady mijania się statków na morzu
Jachty balastowe to jachty:
bez miecza
wyposażone w balast (ciężar). który obniża środek ciężkości jachtu
wyposażone w linę do balastowania
Oznakowanie nocne promu na uwięzi to układ świateł:
czerwone nad białym
czerwone nad zielonym
zielone nad białym
Do żagli sztormowych należy:
trajsel
kliwer
bezan
Handreling to:
uchwyt umieszczony w miejscach gdzie istnieje ryzyko utraty równowagi, na pokładzie przymocowany do ściany nadbudówki, we wnętrzu zamocowany np. w kambuzie
uchwyt do wieszania odbijaczy
uchwyt na napoje
Statek o napędzie mechanicznym mija się ze statkiem żaglowym. Ustępuje:
statek żaglowy
statek o napędzie mechanicznym
oba statki muszą zmienić kurs
Które z wymienionych poniżej świateł świeci w sektorze 360 stopni:
światło rufowe
światło prawej burty
światło kotwiczne
Jachty balastowe maksymalny moment prostujący osiągają przy kącie:
około 90 stopni
około 45 stopni
około 150 stopni
Maksymalne wychylenie płetwy sterowej spowoduje:
wzrost siły hamującej
maksymalny wzrost siły skręcającej
zwiększenie promienia skrętu jachtu
Dwie czarne kule jedna nad drugą pokazywane na statku oznaczają:
statek o długości powyżej 50 m stojący na kotwicy
statek rybacki poławiający metodą trału
statek nieodpowiadający za swoje ruchy
Wielkość siły aerodynamicznej zależy m.in. od:
długości jachtu
wielkości żagla
wielkości kąta martwego