Egzamin próbny ZJ

Egzamin teoretyczny na patent Żeglarz Jachtowy to test składający się  z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie osoba przystępująca do egzaminu ma 90 minut.

Test jest zaliczony kiedy uzyskamy 65 pkt.

 

Załogant stojący na jachcie i zataczający kręgi dowolnym przedmiotem sygnalizuje:
utratę steru
wzywa pomocy
awarię silnika
Do opisania siły wiatru stosujemy skalę:
Pedersena
rumbową
Beauforta
Siła aerodynamiczna przyłożona jest:
w środku miecza
w środku ożaglowania
w środku bocznego oporu
Ratownictwem na wodach morskich zajmuje się:
SAR
SART
RYA
Jakie jednostki żaglowe można prowadzić na wodach śródlądowych bez żadnych uprawnień:
o długości kadłuba do 5 metrów
o długości kadłuba do 7,5 metra
o długości kadłuba do 12 metrów
Jedno białe światło sygnalizuje:
prawą burtę statku żaglowego
dziób statku o napędzie mechanicznym
rufę dowolnego statku
Wielkość siły aerodynamicznej jest zależna m.in. od:
długości jachtu
powierzchni żagla
wielkości kata martwego
Znaki nabieżników składają się z:
dwóch znaków
trzech znaków
czterech znaków
Lik przedni foka mocujemy do:
sztagu
podwięzi
bomu
Co oznacza ta boja:
rozgałęzienie szlaku wodnego
miejsce niebezpieczne na środku szlaku wodnego
bezpieczna woda
Płynąc bajdewindem doszło do zerwania wanty nawietrznej. Co robimy?
odpadamy do półwiatru
uruchamiamy silnik
wykonujemy zwrot/zmieniamy hals
Life lina służy do:
przymocowania koła ratunkowego do jachtu
wpięcia się człowieka aby nie wypadł za burtę
sterowania jachtem w przypadku awarii steru
Jaka siła powstająca w podwodnej części kadłuba jachtu decyduje o zmniejszeniu dryfu?
siła aerodynamiczna
siła bocznego oporu
siła oporu kadłuba
Zadaniem balastu na jachcie jest:
zmniejszenie stateczności jachtu
zwiększenie stateczności jachtu
przesunięcie środka ożaglowania
Kluza to:
otwór w burcie (okucie) służący do prowadzenia cumy i liny kotwicznej
specjalne okucie służące do prowadzenia szotów
ucho przymocowane do pokładu, ułatwiające stawianie żagli
Jak nazywa się lina podtrzymująca maszt od przodu?
achtersztag
sztag
kątownik
Co powinno cechować linkę, na której podawane jest koło ratunkowe?
niepalność
grubość
pływalność
Gafel to:
rodzaj mocowania bomu
rodzaj ruchomego drzewca, służącego do usztywnienia górnej krawędzi żagla gaflowego
końcówka piku
Czerwona twarz, bóle i zawroty głowy, dreszcze, senność, to objawy występujące przy:
oparzeniu II stopnia
porażeniu słonecznym (udarze)
zatruciu pokarmowym
Sygnał dźwiękowy „zmieniam swój kurs w prawo” to:
dwa krótkie sygnały
jeden długi sygnał
jeden krótki sygnał
Gdy po wywrotce jachtu nie ma nadziei na nadejście pomocy, nie udało się postawić jachtu, a pozostawanie przy nim stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia:
każdy członek Załogi płynie do brzegu na własna rękę
członkowie Załogi płyną do brzegu, utrzymując kontakt wzrokowy
Załoga płynie do brzegu (najlepiej z wiatrem) w jednej grupie zabierając pływające przedmioty jako prowizoryczną "tratwę"
Lik przedni to:
nazwa krawędzi żagla
rodzaj pokładu jachtu
okienko na jachcie
Żagiel może być przymocowany do masztu za pomocą:
raks
pełzaczy
reflinek
Po zauważeniu pożaru na jachcie w ruchu należy:
ustawić się na takim kursie , żeby wiatr nie rozprzestrzeniał ognia na inne części jachtu, próbując go ugasić
szybko płynąć do portu, wzywając pomoc
wyskoczyć za burtę i odpłynąć od jachtu
Jak nazywa się tylny żagiel na jachcie typu kecz?
grot
bezan
fok
Zmniejszenie utraty ciepła organizmu człowieka przebywającego w wodzie uzyskuje się przez:
masowanie ud i ramion w określonych odstępach czasu
podciągnięcie kolan pod brodę i objęcie ich ramionami
intensywne ruszanie się
Halslinka to linka łącząca żagiel z:
nokiem bomu
piętą bomu
piętą masztu
Dla jakiego kursu względem wiatru, kierunek i zwrot wiatru rzeczywistego i pozornego są takie same?
baksztag
fordewind
półwiatr
Butla gazowa na jachcie powinna znajdować się ze względów bezpieczeństwa:
wewnątrz jachtu
na zewnątrz jachtu
nie ma to znaczenia
Pięta i top to końce:
kadłuba
pagaja
masztu
Stojąc w porcie chcesz zarefować żagle (spodziewasz się silnych szkwałów). Jaka jest kolejność czynności?
kolejność czynności jest nieistotna
wiąże się tylko reflinki
wybieram wysokość refu, mocuję refhals przy pięcie bomu, potem mocuję refszkentlę przy noku bomu (naciągając żagiel przy liku dolnym) a na koniec obwiązuje reflinki wokół bomu (zachowując odrobinę luzu pomiędzy reflinką a bomem)
Jaka gaśnica ma zastosowanie do płonącej instalacji elektrycznej?
pianowa
proszkowa
żadna z powyższych
Płetwa steru zamocowana jest w:
jarzmie
cęgach
w gnieździe
Które urządzenie jest pomocne w czasie sztormowania?
dryfkotwa
kotwica
spinaker
W przypadku zauważenia tonącego, należy:
wysłać Załoganta, który potrafi pływać, aby ratował tonącego i aby krążył wokół niego
rzucić koło, ogłosić alarm "człowiek za burtą", wyznaczyć obserwatora i wykonać manewr podejścia
zadzwonić po WOPR i czekać aż pomoc przypłynie
Achtersztag to:
część olinowania stałego jachtu, utrzymująca maszt w płaszczyźnie wzdłużnej jachtu
część olinowania stałego jachtu, usztywniająca i podtrzymująca maszt w płaszczyźnie prostopadłej jachtu
lina stabilizująca położenie miecza szybrowego w pozycji dół
Nić żeglarska to:
krawat
juzing
bulaj
Lina służąca do podnoszenia żagla głównego to:
Fał grota
Szpring grota
Topenanta grota
Ickiem nazywamy:
krótki odcinek sznurka/tasiemki zawieszony na wantach ułatwiający poczatkującym żeglarzom obserwację kierunku wiatru pozornego
sznurek zamocowany na topie masztu
elektroniczny wskaźnik wiatrowy
Jak nazywa się tył jachtu?
achterdek
rufa
fordek
Kokpit to:
przestrzeń wypornościowa kadłuba
miejsce przeznaczone dla Załogi jachtu
pomieszczenie jachtu w którym przechowujemy odbijacze
Gwałtowne poruszanie się w zimnej wodzie powoduje:
skrócenie czasu przeżycia
rozgrzanie organizmu
zmęczenie i senność
Czerwona boja w kształcie walca na śródlądziu oznacza:
prawą stronę szlaku żeglownego
lewą stronę szlaku żeglownego
koniec szlaku żeglownego
Który z sygnałów jest sygnałem wzywania pomocy?
wystrzelenie czerwonej racy
wystrzelenie białej racy
wystrzelenie zestawu rac: białej i żółtej
W przypadku omdlenia należy:
rozpocząć masaż serca
ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i dostarczyć świeżego powietrza
użyć defibrylatora
Bryty są to:
klepki i poszycia
elementy składowe denników
pasy płótna z których uszyty jest żagiel
Dolne rogi żagla to:
róg halsowy i róg szotowy
róg fałowy i róg szotowy
róg dziobowy i róg rufowy
Urządzenie sterowe składa się z:
stępki, płetwy, rumpla, cęgów
fału, kontrafału, jarzma, opętnika
rumpla, płetwy sterowej, jarzma
Nawietrzność jachtu możemy wywołać poprzez:
wyluzowanie grota, wyluzowanie foka
pochylenie masztu do przodu
zrzucenie foka, wybranie grota
Katamaran to jacht zbudowany z:
jednego kadłuba
trzech kadłubów
dwóch kadłubów
Linka służąca do regulowania naciągu rogu szotowego zamocowanego na bomie to:
topenanta
hals
szkentla
Sygnał mgłowy statku o napędzie mechanicznym to:
dwa długie dźwięki
jeden długi dźwięk
jeden długi dźwięk i dwa krótkie
Czy nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności?
tylko kara grzywny
nie
tak, jeżeli osoba, która może udzielić pomocy, nie narażałaby siebie na podobne niebezpieczeństwo
Objawy hipotermii lub udaru słonecznego to:
dezorientacja, nadpobudliwość, problemy z koncentracją
dezorientacja, dreszcze, gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty, utrata świadomości
silne rozszerzenie źrenic, pocenie się, światłowstręt
Środkowy żagiel na jachcie typu kecz to:
fok
kliwer
grot
Sygnał wzywania pomocy na śródlądziu to min.:
flaga, którą zatacza się kręgi, powtarzane serie uderzeń w dzwon
machanie ręką nad głową
wciągnięcie flagi H
Statek o napędzie mechanicznym mija się ze statkiem żaglowym. Ustępuje:
statek żaglowy
statek o napędzie mechanicznym
oba statki muszą zmienić kurs
Kat martwy i kąt graniczny:
to takie same wartości ale mają różne nazwy
kąt martwy jest równy sumie dwóch katów granicznych
nie ma żadnej zależności między nimi
Pozycję CLINCH stosuje się w przypadku:
pożaru na jachcie
grupy rozbitków w wodzie
dokładnego cumowania jachtu
Co oznacza czerwona flara?
"uwaga"
"wzywam pomocy"
"tu jestem"
Jak nazywa się element opuszczany pod dnem jachtu w celu zwiększenia oporu bocznego?
sztylet
miecz
pilers
Dwa jachty żeglują tym samym halsem i znajdują się na kursie kolizyjnym. Ustępuje jacht:
znajdujący się po stronie zawietrznej
znajdujący się po stronie nawietrznej
znajdujący się po prawej stronie
Niebieskie migające światło pokazywane jest przez:
statek nieodpowiadający za swoje ruchy
statek pełniący służbę pilotową
statek uprzywilejowany
Stateczność jachtu to:
zdolność jego powrotu do pozycji początkowej po przechyle
zdolność do szybkiej żeglugi
zdolność do zapobiegania dryfowi jachtu
Ostrzeżenie przed silnym wiatrem ostrzega nas przed wiatrem o sile:
6B
8B
7B
Sztagownik to:
połączenie płetwy sterowej z rumplem jachtu
okucie na dziobie do którego mocuje się sztag
karabińczyk do mocowania foka na sztagu
Flagsztok to:
rodzaj liny
rodzaj urządzenia cumowniczego
rodzaj drzewca do którego mocowana jest bandera
Czerwona boja w rejonie oznakowania IALA A oznacza:
prawą stronę szlaku żeglownego
lewą stronę szlaku żeglownego
koniec szlaku żeglownego
Zęza to:
rodzaj żagla przedniego
zagłębienie w pokładzie, w którym przebywa Załoga podczas żeglugi
najniżej położona część jachtu
Achterpik to:
rodzaj knagi
schowek na rufie jachtu
rodzaj okienka na jachcie
Szkielet jachtu w płaszczyźnie poprzecznej wzmacniają:
gretingi
kilson
wręgi
Jachty balastowe maksymalny moment prostujący osiągają przy kącie:
około 90 stopni
około 45 stopni
około 150 stopni
Widząc chmurę typu cumulonimbus możemy się spodziewać:
gwałtownej burzy wraz z opadami i silnym wiatrem
nieznacznego wzrostu siły wiatru
brak jakichkolwiek zmian
Czy w czasie sztormowania zejściówka powinna być zamknięta?
nie ma to znaczenia
tak
nie
Wskaźnik wiatru jachtu płynącego pod żaglami wskazuje:
wiatr rzeczywisty
wiatr własny
wiatr pozorny