Blog

Rodzaje patentów żeglarskich i motorowodnych w Polsce

Utworzone przez: Michał Dąbrowski | 6 stycznia, 2022

Aktualnie bez żadnego patentu można prowadzić jachty żaglowe o długości do 7,5 m oraz jachty motorowe o mocy silnika do 10 kW. Bez patentu można również prowadzić jachty motorowe o długości do 13 metrów, mocy sinika poniżej 75 KW, których prędkość ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h (mowa tutaj o barkach turystycznych lub jednostkach typu […]

Czytaj dalej

Jak wygląda szkolenie na patent Sternika Motorowodnego

Utworzone przez: Michał Dąbrowski | 4 stycznia, 2022

  Jakie uprawnienia daje patent Sternika Motorowodnego   Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń długości kadłuba i o dowolnej mocy silnika. Dodatkowo można prowadzić jachty motorowe o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w […]

Czytaj dalej

Jak wygląda szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego

Utworzone przez: Michał Dąbrowski | 4 stycznia, 2022

Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych o dowolnej długości kadłuba na wodach śródlądowych oraz jachtów o długości do 12 metrów na wodach morskich (do 2 mil morskich od brzegu + wody morskie zamknięte).   Program szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego Szkolenie żeglarskie ma na celu przygotowanie kursanta do egzaminu dlatego musi spełniać odpowiednie normy. […]

Czytaj dalej